ประวัติโดยย่อ บ้านซอฟต์แวร์

บ้านซอฟต์แวร์ ( สาขาบุรีรัมย์)

เป็นบริษัทในเครือ  บริษัท Gotobooks Group (GTB Group)  ก่อตั้งเมื่อวันที่    20  เดือน มีนาคม   พ.ศ.  2545
การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์  ตั้งแต่เริ่มแรกที่มีการตั้งองค์กรนี้ ได้พัฒนาในส่วน
         - รับออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการของธุรกิจ
         - ติดตั้งและดูแล  ระบบ เน็ตเวิร์ค  
         - ติดตั้งและดูแล  ระบบระบบคอมพิวเตอร์และรักษาความปลอดภัย
         - ออบแบบ และดูแลระบบฐานข้อมูล
         - ออกแบบเว๊บไซด์      -ออกแบบกราฟฟิค และมัลติมีเดีย
          ซึ่ง หลังจาก บริษัทได้ดำเนิน เป็นระยะเวลา 12 ปี จากการที่มีการเปิดประชาคม เศษรฐกิจ อาเซียน AEC
ทีมงานเล่งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาระบบโปรแกรมระบบฐานข้อมูล, ติดตั้งและดูแล  ระบบ เน็ตเวิร์ค ,  ออบแบบ
และดูแลระบบฐานข้อมูล, ออกแบบเว๊บไซด์  และออกแบบกราฟฟิค ,มัลติมีเดีย ในเขต ภาคอิสาณใต้ซึ่งเป็นเขตติดต่อ
กลุ่มเศษรฐกิจ อาเซียน  ด้วยเหตุ จึงทำการ เปิดสาขา บุรีรัมย์  ในนาม  " บ้านซอฟต์แวร์ "

 

         บริษัทฯ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบงานต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นน จะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันธุรกิจ
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความ  เพิ่มสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำโดยมีการทำงาน
อย่างเป็นระบบ และขั้นตอน

 

 

111 333
สินค้าแนะนำ
สินค้ามาใหม่
 ระบบบริหารสำนักงานบัญชี ระบบ บันทึกบัญชี          -  ระบบ ศู..
ระบบ สายส่งหนังสือพิมพ์ นิตยสาร        -  ระบบ รับสินค้าประจำว..
ระบบ สหกรณ์      -   ระบบ สมาชิกและหุ้น      - &n..
ระบบ บริหารร้านหนังสือ (หน้าร้าน)        -  ระบบ ขายหน้าร้าน (PO..
ระบบบริหารโรงงาน - ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์      - ระบบ   พัสดุและวัต..
ระบบ ขายปลีก        -  ระบบ ขายหน้าร้าน    &nb..
  • Apple
  • Canon
  • Sony
  • Palm
  • Hewlett-Packard
  • HTC
สินค้าขายดี
บ้าน ซอฟต์แวร์ : Ban Software © 2019
ระบบโดย:  OpenCart ,    ภาษาไทย,ธีม โดย : TemplateOpencart.net